Brno může mít nádraží v moderní poloze jako Paříž, Vídeň, New York, v místě propojení všech druhů dopravy - tramvají, vlaků, autobusů, trolejbusů, automobilů: ve středu města.
Každému plátci daní může ušetřit 220 000 Kč projekt zde představený, levnější o 50 MLD než tunelářské varianty, proto tuneláři cenzurují informace uvnitř nádraží i v médiích.
Ale lidé si brání nádraží před likvidací = pokusem stavět vzdálené v Komárově, který zablokuje silniční (!) dopravu, infarkt jižní části města, rozvrátí dopravu lidí v celém městě. Vynutí přeorání města megalomanickými stavbami (včetně obřího tunelu Blanka) s výdaji 60 MILIARD Kč z našich daní za nádraží a připojení. Tunely Blanka stály 200% slibovaných nákladů, stejně jako tunely Dobrovského,... Tady zcela zbytečnými. Údržba by spolkla půl miliardy každý rok, tak nás budou okrádat Tunelostavy donekonečna. – to jsou oficiálně přiznané náklady.
"Alternativní" varianta chystá obří tunely pod Petrovem a celým městem až za Kohoutovice, ty by nás stály 61 MILIARD Kč, se zahnutými nástupišti (nenulové riziko pro cestující, "Pod Petrovem, NvC").
Každý v Brně by byl obrán o 220 000 Kč z platu na zbytečné megalomanské tunely, v Tramtárii...

Proto je zde
Nové řešení nádraží,
téměř zadarmo oproti konkurenčním
(úspora 50 miliard protože bez tunelů)
skvěle propojené s rychlou MHD
ve středu Brna:

modernizace a protažení nádraží rovně a povrchově podél tramvajových zastávek Nádražní a před Baštami –› přestupy ve vteřině. Zkrácení cestovních dob každému cestujícímu o 20 minut denně.
Přisunutí autobusů přímo k ústředním tramvajovým zastávkám, propojení všech druhů dopravy na několika krocích.
Řešení je rozpracováváno odborníky z vysokých škol.
Každému z Vás šetří toto řešení 220 000 Kč, jako na nové auto.
Základní řešení je bez tunelů, ve všech smyslech toho slova.
Schematicky:
Povrchové řešení nádraží je ověřeno výpočtem specialisty drážního stavitelství. :-)
Projektant ani nevyužil všech možností nabízené sady řešení, a výpočet prokázal že nádraží bez obřích tunelů je možné, uspořit desítky miliard a čas života lidí.
JE MOŽNÉ VELMI VÝKONNÉ A PŘITOM ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ CELÉHO UZLU BRNO při využití řešení představených zde.
Jenže jsou blokovány politiky, v zájmu hrabání tunelářů je hodili pod stůl.
Způsob sebeobrany lidí je popsán níže.   (15.4.2015)
Další dobrá zpráva: podařilo se vymyslet řešení nádraží zcela novým způsobem, ještě lepším než původní nápad obejít Malou Ameriku popsaný zde.
Nejnovější uspořádání je hladce průchodné po technické stránce, vyhovuje normám i Stavebnímu řádu, nepoužívá oblouky s malým poloměrem, kolejiště je jednoduché, konvenční, s dlouhými rovnými bezpečnými nástupišti, povrchové, bez tunelů, šetří 50 MLD a přitom je moderně ve středu města.   (2015)
Plní požadavky ministerstva a SŽDC. Které dál ignorují postoje občanů, vstup práce do soutěže zakázal magistrát pod formální záminkou.
Upozornění, že existuje lepší zcela nové řešení, že dělají na chybných projektech a marní peníze lidí, ignorovalo Ťokovo ministerstvo.
Řešení se nabízí k převzetí establishmentu, politici nemusí dát ani korunu pokud nahlédnou a zbrusu nové pojetí nevyužijí, budou pokračovat v dosavadních megalomaniích (které zaplatí občané). Nebo po nahlédnutí pochopí, že
nová uspořádání a postupy řeší věc hladce a postaví nádraží s jejich využitím, úsporou desítek miliard, bezpečnými nástupišti. :-)
Stačí když občané projeví svou vůli směrem k politikům, aby se pohnuli.
Nové, hezčí a elegantnější řešení je popsáno zde.
Největší výhody:
Vlastnosti a provedení originálního řešení:
Nová řešení jsou vykreslena a vysvětlena zde (ťuknout sem)
i s dalšími výhodami, včetně vylepšení dalších částí Brněnského uzlu
zrychlujících cesty na Tišnov, Přerov a Veselí o 4÷10 minut

(ty za 1÷6 mld, volitelné, jinak zůstává 9 mld za základ).

Doplněno: zrychlení v Židenicích o 2 minuty, za 0.04 mld což není mnoho. :-)

Zachovat nádraží ve městě, u tramvají, šetřit každý den čas i peníze, jde.
Jednoduše, elegantně, téměř zadarmo.

V principu stačí protáhnout nástupiště rovně. Díky tomu je možno dosáhnout velké úspory
vypuštěním tunelů NvC pod Malou Amerikou, tunelů pod Petrovem ("Žít Brno") až za Kohoutovice, tunelů ODS-SJKD pod celým městem (30÷40 MLD) – kolejiště je jednoduché povrchové, dále: Ušetříte 220 000 Kč, každý dojíždějící ušetří šest měsíců života, které může věnovat dětem.
Život lidí je měřítkem stavby a města.

Ing. Zdeněk Prochá zka

BrnoJenže ministerstvo tlačí megalomanie za 60 MLD Kč.Řebíček (ODS)...
Že bude tlačit gigantické tunely teď vzkázal Prachař (žel, tunelům-aNO) za líbivými slovy k ohlupování naivek)
Zamítli úsporné řešení s náklady pouhých 9 mld "kvůli finanční náročnosti" vůči 60 MLD. Jestli Vám z toho zůstává rozum stát, tak je nás takových hodně.

Abych zveřejnil nové řešení, podařilo se mi v létě zajistit smlouvu na reklamní plochy uvnitř nádraží, když šéfové tunelářů spali. Když si obsahu všimli, zakázali hoši z ODS plakáty o možnosti demokraticky hlasovat o poloze nádraží, zakázali vyvěsit byť jen moje jméno, ačkoli platím billboardy. (Ani obličej ☺ na vás nesmí juknout. Pohled do zrcadla odhaluje důvod. ☺ )   Tak jsem plochy přenechal aktivistům referenda,jejich postup jsem nemohl ovlivnit, jen platím plakáty na nástupištích z malých úspor. (Při starostech o společnost jsem vynechal sebe.) hlasování občanů je správný princip a formulace "protažení podél ulice Nádražní" zahrnuje toto úsporné řešení. I plakát referendistů byl zakázán strukturami z ODS, ale aktivisté nejsou cenzurováni v médiích jako já, chtěli zveřejnit protiústavní skandál, načež struktury ustoupily o píď, připustily zmínku o referendu, zcenzurovaly všechno ostatní.
Zakázaly i pouhé zveřejnění nákladů megalomanie, protože prostým pohledem na rozsáhlé výdaje je vidět o co v tunelech jde. Zakázaly obyčejnou mapu Brna, protože je na ní vidět obrovská vzdálenost k ODSunové tramtárii, oproti těsnému přimknutí PROtaženého nádraží k tramvajím.

Rozhodnutí úředníků ("motivovaných" z 60 MLD, které vezmou z výsledků naší práce) můžeme zvrátit, stačí řešení přátelům
nebo předat odkaz na  PetPe.cz/nadrazi-Brno.php  lidem podobného smýšlení (tady e-mailem)...

Váš názor, vzkaz:


 

Jde o prostor uzlu MHD, kde se protočí denně 100 000 lidí i když číslo by kleslo po likvidaci nádraží, měli by si uvědomit majitelé okolních obchodů a restaurací, návštěvnost by klesla po likvidaci nádraží, měli by si uvědomit majitelé obchodů a restaurací ve středu města.

Další důvod vzdálené megalomanie: výkupy pozemků pro ODSun, při kterých si nahrabali spekulanti, kteří sami o odsunu rozhodli. Nádraží ve městě chtějí zbourat, neboť jde o nejlukrativnější státní pozemky, již zcizeny do anonymní kyperské firmy "Bludiště" funkcionářů ODS. Okolní městské pozemky tajně převedeny na osoby vázané na banku J&T financující ODS. Ta dosadila vedení města, s Onderkou dosadila funkcionáře kteří potichu vyvedli městské pozemky...

Tvrdí: „vzdálenost nádraží nevadí, protože cestující budou muset vystoupit v zastávkách na kraji města“ – potom vzdálené nádraží nemá smysl dopravní...
Tak jaký? Obyčejný: peníze, odklonit hodně peněz z našich peněženek.

ODSouvači a vyhlášený lži-"doktor" O. sází na to, že cenzurou zmanipulovali voliče v Brně. Zatímco dojíždějící nemají volební právo ve městě. Pokud chtějí ovlivnit svou budoucnost, mohou vzpomenout které Brňáky znají a dát jim vědět o možnosti zlepšení svého i jejich života (už ta úspora na daních stojí za všimnutí Brňanům).
Je jedno jestli formálně je nádraží a MHD stavěno z městského, státního nebo evropského rozpočtu, jsou to pořád naše peníze, 220 000 Kč které by tuneláři vytáhli každému z peněženky Partaje utěšují ovečky že nádraží zaplatí "stát", současně "stát má jen peníze které sebere poplatníkům". Poplatníci by zaplatili zbytečných 60 MLD za megalomanii ODSunu Onderky/NvC.
. 30 MLD na přeorání městské dopravy by zaplatili Brňané osobně a přímo.

Tunely obou variant tlačí ministr Prachař: 60 miliard zbytečně vzatých z našich platů, ano. V zákulisí už se staří tuneláři dávají dohromady s novými, ODS náhle sepisuje prohlášení s "Centristy", že obří tunely budou.včera tiskli sprostě špiclovské fotky o Hollanovi že si kupuje prostituty za nádražím, vzápětí se před kamerami objímají a hrají to na voliče, 61 miliard vytažených zbytečnými tunely z naší kapsy. Souručenství tunelářů koordinují "budou se stavět jedny nebo druhé tunely" politici aNO na ministerstvu. Kousek skutečného pozadí partajní politiky a hesel jak "se dají dohromady", jenže tuneláři. V zákulisí nám nadávají partajníci církve hrabající peníze v městských firmách, protože jejich odklánění narušujeme a nejsme poslušní, nejsme na kolenou... :-) Existenci úsporného řešení utajuje celý establishment. Systematickou cenzurou v médiích, ovládaných mocnými, mocnými za Vaše peníze. A přiznaný důvod? "Kolize úsporných opatření se zájmy vedení".

Mocní postavili silné byrokratické překážky, bránící vystřídání parazitického establishmentu. Tunelům našich peněz budeme bránit dál, budeme v práci pokračovat. Pracujeme PRO Brnoslogan ukradl funkcionář který ukradl i diplomovou práci, přezdívaný "lžidoktor". Jeho schopnosti jsou omezeny na rozkradení majetku, přesto ho oslavují ti, co požadují větší podíly z platů nás ostatních... Na rozdíl od nich, nedostáváme od nikoho ani korunu, financujeme všechno ze svého.
Proti celému establishmentu, spojenému zájmem o naše peníze tekoucí do tunelů, městských firem,...
, ale ZA SVOJE.
Odměnou je občasný úsměv.Na samém začátku, v totální cenzuře, když na stránky bylo jen pár přístupů, vykukoval jsem z okna vlaku a pozoroval výpravčího šplhajícího napříč soupravami, a on se na mne vřele usmál. Nečekal jsem že někdo zná tvář, nechápal jsem to, mrzelo mne to pak dlouho. Děkuji všem, kdo mi věnovali přízeň.
Jsem rád když se lidé usmívají, zanedlouho to může být vzácnost všeobecně, snažím se něco změnit, abychom ovlivnili svůj život.

2016: Úhrnem vzato, za ty dlouhé roky jsem zaznamenal jeden úsměv hezké ženy, několik nadávek, pár syčáků na mne plivlo, nakonec mi vyhrožovali vraždou bisáci.
:-)

Za ušetřených 50 MILIARD Kč můžeme zrychlit místní tratě, opravit silnice, zlepšit zdravotnictví, postavit obchvaty obcí (včetně tažení R43 mimo lidská sídla),...
Za stejné peníze postavit více užitečných staveb – přibudou pracovní místa a zvýší se platy.
Brňan, plátce daní, ušetří 220 000 Kč PROtaženým nádražím.
Mimochodem, pro vysvětlení občasné záměny: konkurenční variantu se zakroucenými nástupišti viděl jsem několikrát jak vlak táhne člověka po pražcích podél nástupiště když ho neviděl strojvůdce, u zakřivených nástupišť to bude stálé riziko a podkopáním Petrova gigantickými tunely za 60 MLD Kčsami přiznávají nestabilitu brněnského podzemí a hornin, bude překvapený výraz biskupa až praskne klenba a vysoko nad hlavami se vyvalí kámen nazývají "pod Petrovem, NvC, v centru."
Ale zde představené nové řešení ve středu města je jiné, s bezpečnými rovnými nástupišti, bez tunelů, proto stojí jen 9 mld, "PROtažené před Baštami".Článek který nesměl vyjít v novinách:

Motto: ředitel ČD v Brně Pavel Karšulín: „Přes naše maximální úsilí zajistit plynulost dopravy
bude výluka Hlavního nádraží znamenat značné nepohodlí pro cestující.“


Kodrcání tramvajemi, které si užívají cestující železnice v létě kvůli dočasně vyřazenému nádraží ve středu města, je ukázkou prudy věčné, která by nastala po zrušení Hlavního nádraží a stavbě vzdálené náhražky. Martyrium cestujících, kteří z nádraží na okraji Brna musí jet do středu města, aby teprve poté vyjeli do cílových čtvrtí, je ukázkou tíživých poměrů pro všechny cestující železnicí, pokud by bossové zlikvidovali nádraží ve městě, zbytečně betonovali další na vídrholci za obrovské peníze (25 MILIARD Kč) a pak kvůli rozvrácení hromadné dopravy ji přestavěli v celém městě (za dalších 35 MILIARD našich peněz). Krom 60 miliard, odebraných občanům Brna, by chybělo každému cestujícímu 20 minut života každý den, strávených trmácením mezi vzdáleným nádražím a středem hromadné dopravy.

Ale mám řešení a téměř zadarmo – nádraží v ideálním současném místě ve středu města protáhnout rovně podél tramvajových zastávek Nádražní, Před Baštami a Nové sady ulice Nádražní. Vtip je v menším poloměru výjezdu u Nových sadů, umožněném technikou i evropskou normou, přičemž vteřinové navýšení výjezdu je bohatě vynahrazeno úsporami celkové doby přepravy (zkrácením o 20 minut při každé cestě).
Autobusy se přisunou pod kolejiště do prostoru Nové sady – Uhelná (dnes pustá Amerika), několik kroků od nástupišť vlaků i tramvají: přestup ve vteřinách (mezi všemi dopravními prostředky).
Dobře šlapající MHD zůstane jak je, zadarmo.
Nový návrh šetří 50 miliard Kč,
které by pohltila megalomanie ODSouvačů-odkláněčů, tzv. "odsun".
Stávající výpravní a odbavovací budovy zůstanou v provozu, což ušetří miliardy za stavbu nových velkých budov a údržbu starých budov.

Klamem odsouvačů bylo tvrzení „Ztratíme EU dotace pokud se neschválí projekt ODS ihned a výstavba do r. 2010,“ jenže i dnes mávají stejným transparentem s rokem přemalovaným na 2016. Zvláštní že jsme o peníze nepřišli, ačkoli rok 2010 dávno minul. EU je totiž ochotna uvážit různé možnosti řešení a platit tu nejlepší, i pozdější. Totéž platí i dnes.

Nutno poznamenat, že stanoviska uvedená na stránkách jsou osobní názory: Tuneláři typu Blanka a političtí "podnikatelé" z ODS klamou desítky let mediální kampaně, např.: „nikde na světě nemají nádraží ve středu města.“ Jenže nádraží uprostřed města má Praha (Masarykovo + Wilsonovo), Vídeň (We + Sü, k tomu staví Central Hauptb. ještě blíže ke středu), Berlín (nový Central HauptB.), Londýn (King's + Pancras), Paříž (dostavované trojnádraží No-Mag-Es), New York (Grand Central + Penn, nejrušnější na světě protože výhodné umístěním ve středu městaZáplavy cestujících proudí do Hlavního nádraží právě díky skvělému umístění ve středu Brna a MHD.
Jeho likvidace je tlačena sloganem "zájem lidí je velký, proto se musí odsunout na periferii", to by ale zrušilo důvod takového zájmu lidí o nádraží = polohu ve středu města.
Lidé by vysedali na okrajových zastávkách a komplikovaně se probíjeli přes město z okrajů, takže na hlavním nádraží už by nevysedali a stačilo by třetinové, pouhá větší stanice. Někteří by byli nuceni dojet do Komárova (protože jezdí na opačný konec města), z Komárova se trmácet zpátky na tramvaje na dnešním Hlavním nádraží a pak teprve jet jako dnes. ODS s Onderkou tvrdí, že postaví další tramvajové tratě – přeorání města by stálo 9 miliard, o ty jim jde, o peníze z našich výplat. Důvod všech těch klamů o přemístění kvůli velkému počtu cestujících. Ale je to celé naopak než tvrdí ODSouvači.
1. ODSun do Komárova by rozhodil železnici a připravil o cestující. Zatímco přirozená výhodnost nádraží ve městě, dokázaná hlasováním nohama, je pro železnici vynikající.
2. Moderní nádraží ve městě je možné, vejde se, rozprostře proudy cestujících mezi více tramvajových zastávek podél nádraží, rozšířených k většímu pohodlí a prostoru. Viz .pdf...
3. Ponechání nádraží ve středu města nestojí v nákladech na tratě MHD ani korunu. A o naše peníze jde – nám i jim.
), Řím (Termini + Tiburtina), všude. Ve světě si politici cení času lidí (kteří je živí), opečovávají jim nádraží ve středech měst. často jich tam mají několik. Pravý opak toho co se děje tady. Jsem pro žití ve stejném prostředí, kde se rozhoduje dle rozumové úvahy k naplnění potřeb pracovitých lidí.
Tam nevládnou betonářští bossové, spekulanti s pozemky kteří chtějí zlikvidovat nádraží ve městě a postavit nedostupné na okraji. Rarita světového měřítka. Kdyby někdo vnucoval Vídeňanům že zboří nádraží ve městě a postaví cosi na vzdáleném okraji, za šílené peníze, zavolali by mu lékaře. Tady ale škodlivou megalomanii drze vnucují korupční firmy vázané na ODS a už podplatily velkou část politiků a úředníků, i ze SuDoPu a SŽCD. Aby při drahé stavbě na okrajikřížením dopravních proudů rozvracející hromadnou dopravu i automobilovou dopravu v polovině města a kopání tunelů si ze státního nahrabali developeři spjatí s ODS. Stejně jako při zcizení pozemků do anonymní firmy funkcionářů ODS, jíž to zajišťuje smlouva se státními ČD, uzavřená za asistence Žaludy z J&T, následně dosazeného ODS na místo ředitele ČD. Transakce pokryla J&T, spjatá s Ruskem, sponzorující ODS...

Někdo udělá pro peníze jakoukoli špinavost, tady připraví o život 400 lidí – to je celková ztráta lidského času kvůli likvidaci nádraží ve městě a stavbě vzdáleného za obrovské státní peníze. Proč chtějí likvidovat Hlavní nádraží? Právě ty obrovské peníze, odklánění miliard na kyperská konta, je důvod megalomanie, která by přetížila městskou dopravu a způsobila infarkt Brna včetně automobilismu.Tepnami města jsou dopravní cesty. Pokud se některá přetíží, ucpe se i okolní oblast a nastává infarkt, Dornychu a okolí po stavbě nádraží v Komárově. Nejdřív by za velké peníze rozvrátili hromadnou dopravu a pak by ji flikovali za další velké peníze.

V následně vynuceném obřím tunelu SJKD by zmizelo dalších 25 MLD Kč, a jak ukázala Blanka (a podobné tunely v Praze), do černých děr na ostrovech Rittigů, Janoušků a dalších kmotrů ODS by zmizelo mnohem víc. Tunel SJKD pod celým městem, riskující zatopení povodní na jihu a spodní vodou na severu, není potřeba, nádraží může zůstat ve středu hromadné dopravy.

Úprava současného nádraží podle nového návrhu (protažení nástupišť k Novým sadům díky menší "zatáčce" na výjezdu, stání silničních vozidel nad+pod kolejištěm) by splnila všechny požadavky: dlouhá rovná nástupiště, větší prostory, autobusy, parkoviště, téměř zadarmo.

Takže by zůstaly peníze třeba na sociální programy jejichž sliby se drží u moci Onderka, ačkoli vyhazuje peníze oknem megalomanií. Otázkou zůstává, co z kolaborace s finančně založenou ODS mají jistí funkcionáři ČSSD, kteří asistovali u tajných převodů městských pozemků. Jejich voliči jezdí vlakem a MHD, takže by byli poškozeni a zanedlouho to ČSSD spočítají.

Co je slabinou konkurenčního NvC, jsou dlouhé tunely pod městem (VRT a k tomu tunel severojižního diametru jako u betonářských odsouvačů) obrovská vydání desítek miliard na výstavbu tunelů a pak provoz tunelů do nekonečna. Zbytečně, vysokorychlostní trať může vést po povrchu. Pokud vůbec vést VRT, protože je astronomicky drahá a nevyplatí se v malé zemi, kde normální lidi potřebují lepší příměstské vlaky a osobáky. Rychlíky stačí EC a IC. Pokud by jezdily 160 km/h, jak slibovala ODS, když za našich 65 MLD Kč vyhazovala korupčním oknem na koridory, po kterých se místy jede 80 km/h.
Investovat 800 MILIARD korun do zbytečnosti kvůli několika německým baťůžkářům má důvod: zisky bossů betonářů, hrabajících při převážení kamení sem a tam, odklánění motivovaných státních úředníků.
Pokud by se za 40 let objevil nějaký zájem o VRT, může zastavovat na dlouhých nástupištích východně od Malé Ameriky.

Přes tlak ODSunové propagandy placené z daní občanů k jejich škodě si většina občanů zachovala zdravý rozum: pro nádraží ve středu města je 100% dojíždějících a 70% Brňanů.

Základem úspory je využití současných staveb Hlavního nádraží, od budov po zemní těleso kolejiště, s přistavěním odbavovacích prostor. Pod novou částí kolejiště bude prostor pro autobusy, nad kolejištěm rozsáhlé parkoviště automobilů u středu města, se snadným příjezdem, levné parkovné na rozsáhlé státní ploše zajistí parkování Brňanů ze širokého okolí včetně nového jižního města, jelikož podlaží může být více. Můžete vjet autem nad nádraží, autobusové i vlakové, parkovací plochy jsou dostatečné pro dlouhodobá stání.
Všechny druhy dopravy na jednom místě: železnice, tramvaje, autobusy, auta, s přestupem ve vteřinách jak přináší toto řešení (místo zdržení 20 minut způsobovaných návrhem ODSunu). Hromadná doprava zůstane souměrná, se společným středem, s krátkými časy zajíždění ze středu města do všech čtvrtí. Město zůstane zdravé, vzdušné a uvolněnéna další zlepšení se může použít část peněz právě ušetřených zde.
Evropské peníze se využijí na uklidnění poměrů na ulicích okolo nádraží a lepší silnice.

Zabývejme se normální dopravou pro lidi, kteří jezdí pětivozovými osobáky do Tišnova, Rosic a Vranovic. Na místních tratích vedlo 25 let neinvestování Správy železniční d. cesty (SŽDC) k útlumu lokálek a zmenšování železnice. Ministerská vyhláška o poplatcích vede k nerovnováze a zavírání dalších místních tratí.
Pak, v rozhozeném prostředí, ministerský funkcionář zdůrazňuje potřebu jeho zásahů do jednotlivých případů – komu kam pošle dotace. Pak si od obdarovávaných nechává "ohodnotit" svůj vliv v úřadu. Obloukem zpátky z těch dotací, z našich kapes. Nedávno poslali miliardu dotace do firmy taty jednoho z úředníků a jistý vysoce postavený funkcionář to podepsal (ano, tunelům opět aNO). Příznačné je, že firma je bankrotářská a neschopná, požaduje dotace z kapes lidí, kteří krom sebe musí živit ještě byrokraty a jejich početné příbuzné.
SŽDC zhoršila útlum dopravy na místních tratích, pak se jich zbavuje jakoby "z nutnosti": převádí státní majetek do pašaliku místních politiků. Převod pozemků a budov skupinkám hochštaplerů, pod mediálním krytím "obnovy" lokálek.
Naše peníze z daní budou lít přes dotace do soukromých kapes, pak střelí pozemky a kolejnice odvezou do šrotu. Hezké heslo "oživení" lokálek dnes skrývá rozprodej a likvidaci tratí, tak zmizí poslední státní majetek – dráhy.

Údajně proto, že SŽDC není schopna udržovat více tratí. Ale to je důvod zvednout mandle neschopnému vedení SŽDC, ne důvod ke ztrátě našeho majetku.

K úpravě poplatků a vlastnictví místních tratí mám připraveno několik námětů, zajišťujících dohled státu nad jeho majetkem i dopravní obslužnost, S trochou snahy a rozumu se našly poplatkové vzorce, které zajistí stejný výběr plateb, přirozeně podpoří obslužnost, přitáhnou konkurenční dopravce. Netřeba individuálních zásahů ministra, který si nechává platit podíl z dotací – a proto to nejde.
U rychlíků je tendence zkracovat ("je doba zkracování", jak říkala Vašáryová v Postřižinách ♥) a jezdit častěji, což je výhodné pro cestující, vidíme to u Jančurova RegioJetu i u Leo expresu.
Výhodné pro lidi i železnici je protáhnout kolejiště rovně k Novým sadům dle právě naznačeného řešení. Ideálně ve středu města, ve středu hromadné dopravy, kam se přesunou i autobusy (mezi Nové sady a Úzkou), čímž se přestupy stanou krátkými, cestujícím se usnadní život. Řešení přitom téměř zadarmo – každý Brňan ušetří 220 000 Kč (nové auto) tímto řešením a přitom dostane moderní nádraží ve skvělé poloze.
Dojíždějící ušetří 6 měsíců života, které mohou věnovat dětem.
Život lidí je měřítkem stavby.

Ing. Zdeněk Prochá zka,
konstruktér, Brno


Nová řešení jsou vykreslena a vysvětlena zde (ťuknout sem)
i s dalšími výhodami, včetně vylepšení dalších částí Brněnského uzlu
zrychlujících cesty na Tišnov, Přerov a Veselí o 4÷10 minut

(ty za 1÷6 mld, volitelné, jinak zůstává 9 mld za základ).

Doplněno: zrychlení v Židenicích o 2 minuty, za 0.04 mld což není mnoho. :-)Nové, hezčí a elegantnější řešení je zde.

Nádraží ve městě,
u tramvají a téměř zadarmo