Tunel BLANKA v Brně

Tunelování 2.5 MLD a stále úzká silnice oficiální varianty?

Nebo raději řešení: široká propustná silnice a úspora miliard.Příklad nového uspořádání:
- na úrovni terénu se zachovají 2 pruhy silniční dopravy a 2 koleje tramvaje (zadarmo),a ještě odpadne tunel, ušetří se půl miliardy za ražení a provoz tunelu)
- ve druhém podlaží přibudou 4 pruhy silniční dopravy (tedy celkem 6 pruhů!)
- ve třetím podlaží se ponechá lehký zelený most k využití posudku EIA.
Viadukt se dá udělat nahoře širší, přidat více pruhů autům, v nadsázce 6 pruhů, prakticky pak 4:
Od křižovatky Hlinky vést čtyři silniční pruhy západně v úrovni terénu na pozemek dnes patřící Vodárnám (mezi stávajícími dvěma východními silničními pruhy a řekou), před zúžením skalní stěnou tyto 4 pruhy zvednout na estakádu nad dosavadními 2 pruhy silničními a 2 kolejemi tramvajovými, v délce cca 280 metrů.
Úspora peněz, širší silnice, bezpečnější doprava.

Nebo silniční estakáda tažená už od křižovatky Hlinky (950 metrů): dva pruhy z horní úrovně křižovatky vést dál ve zvýšené úrovni a klesnout až za zúženým místem, na severním konci. K nim pozvednout dva západní pruhy od Lískoveckého tunelu, z úrovně terénu.

Tech. podrobnost: opora horní úrovně vozovky u skalní stěny nemusí být svislá sloupová vedle tram. kolejí, nýbrž kotvová do strany, do skály. Horní úroveň přitom může být bočně zahloubena do ustupující skály - svahu, tedy může spočívat na té skále, s velkou nosností, přitom vozovka může být ještě širší. :-)

Schvalovačky mohou proběhnout rychle, původní EIA může být použita díky podobnosti, v krajním případě se dá obejít bez dotací EU. Není třeba zužovat dopravu, auta pojedou v plné šířce, plynule a rychle, přitom levněji, dle tohoto pojetí a návrhu.
Copyright © Zdeněk Procházka

Váš názor, vzkaz:
Hluk tramvaje bude menší, utlumen uvnitř stavby.
Trať může být dodatkově ohrazena zídkou, příp. kolejnice obloženy pryží + další standardní opatření (tuto možnost ignorovali ministři a úředníci, aby vnutili tunel).
Zakrytím trati a schováním dovnitř stavby se situace zlepší, tímto řešením. Stejně v tom místě nejsou žádné domy, není co chránit. Domy jsou až na vzdálené druhé straně údolí, přitom dnes je tramvajová trať odkrytá. Ve městě jezdí tramvaje metr od domů, tisíců domů, a také to jde, dle stejných norem.


A co si o možnosti vést tramvaje po viaduktu myslí odborníci na dopravní stavby?

Hluk od tramvají je poměrně dobře řešitelný a i v ČR jsou technologie na snížení emisí hluku od tramvají dobře zvládnuté. Ideální je, pokud z hlediska konstrukce je na tramvajové trati bezstyková kolej (svařované kolejnice), pružné upevnění, kolejnice jako na železnici (bez žlábku) a kolej je buď bez jakéhokoli krytu (což by byl asi případ Vaší estakády), nebo zatravněná. Asi dost podobně to vypadá na estakádě v Praze z Hlubočep na Barrandov - doporučuji návštěvu a projížďku (mimochodem, v podstatě pod touto tramvajovou estakádou vede žel. trať, na níž se nachází novinka v ČR - nízká protihluková clona; ta by měla snad být už také instalována u Brna na trati do Zastávky). Pokud by to bylo málo, vkládají se z obou stran kolejnic pryžové bokovnice (příložky). Případně se hlavně v zástavbě štěrkové lože (nebo betonová deska - podle toho, jak je konstrukce řešena) vloží do pryžové izolace (vany). ...
Tak doufám, že se nedáte…

Rozkresluji příklady, jakými způsoby se to dá udělat.
Ukázky půdorysů:

Jednoduchý 2-pruhový viadukt,
dolní podlaží a křižovatka Hlinky
mapka s viaduktem v horním podlaží
Řazení aut plynulé. I auta sjíždějící z křižovatky Hlinky mají na zařazení do pruhu 400 metrů (což je bohatě dostatečné ).
Přiřazení pruhů dvěma směrům vozidel může být dvojí:
A) Dolní dva pruhy jednomu směru (např. ze severu) a horní dva pruhy na viaduktu druhému směru (od výstaviště).
B) Horní pruhy vyhrazeny osobní dopravě (odlehčení konstrukce) jak naznačeno na úvodním obrázku, do dolních pruhů směrována nákladní doprava, ta se do levého pruhu řadí přirozeně předem a pomůže se jí dopravním značením, zůstane na terénu. Z křižovatky Hlinky v podstatě žádná nákladní doprava nesjíždí.


4-pruhový viadukt, celkem 6 pruhů autům, + 2 koleje tramvají
dolní podlaží
mapka s viaduktem v horním podlaží

Dva pruhy nataženy ve výšce od viaduktu až na Hlinky, jízda hladká a plynulá výškově
dolní podlaží a křižovatka Hlinky
mapka s horním podlažím


Poznámky k provedení:
Sloupy/stěny nesoucí viadukt možno umístit na injektované piloty, na vodorovné základové pasy chycené kotvami, i šikmými. (Tím se ochrání stěna nábřeží.) Třeba v pruhu dnešního chodníku + v mezeře mezi silnicí a tratí, nebo až pod svahem za tratí (dlouhé nosníky i nad tratí).
Dvoupruhový jednoduchý viadukt může být postaven s přípravou k budoucímu rozšíření (nad trať), pokud by požadavky dopravy, až se objeví, vyžádaly rozšíření o další dva pruhy: stavba rychlá, levná, nepotřebuje okamžité dotace EU s jejich požadavky a omezeními.
Chodník, záchranná stezka může být v dolní úrovni, může být v horní úrovni, např. vedle sloupů či na krakorcích. Po chodníku ve smradu a hluku nechodí nikdo dnes, po cyklostezce tady nebude jezdit, kvůli smradu, prachu, nutnosti snášet kolo z křižovatky Hlinky dolů / vynášet nahoru, když na druhé straně řeky, souběžně, už je používaná cyklostezka (přijata do sítě cyklotras), v tišším a čistějším prostředí.

Copyright © Zdeněk Procházka

Podrobné zdůvodnění a vysvětlení je zde (ťuknout na větu).Chcete ušetřit 1 miliardu korun, mít širší propustnou silnici? Můžete řešení přátelům
nebo předat odkaz na  PetPe.cz/priklad_ZabovreskeMil.php (tady e-mailem)...
Stačí když si řeknete mezi sebou o novém řešení.

Doplněno 1. června 2018: Náklady na oficiální variantu teď byly vyhlášeny 2.5 miliardy Kč.
Zde představené úsporné řešení za pouhé 1.4 mld ukazuje,
že pořád je DRAŽŠÍ ministerská varianta, o MILIARDU korun (!) vyhozených do černé díry.
Silnice bude stále nedostatečná, v úzké oficiální variantě budou lidi opět stát v zácpách.
Místo toho je možné široké, úsporné řešení, zde představené.

klíčová slova: Velký městský okruh, VMO, Brno

ušetřit miliardu
a rozšířit silnici